Smanjenje
energetske potrošnje

Proizvodnja automobila
u Srednjoj Evropi

 • Kompanija


  Proizvodnja automobila u Srednjoj Evropi

 • Industrija


  Ostale industrije

 • Rešenje

  Upravljanje energijom

IZAZOV

Pošto je automobilska industrija veoma intenzivna (energija predstavlja 10 - 15% troškova proizvodnje), svaka optimizacija donosi značajne uštede, veću konkurentnost i manji uticaj na životnu sredinu. Stoga je rukovodstvo proizvođača automobila u Srednjoj Evropi želelo da uspostavi efikasan sistem za kontrolu potrošnje energije koji bi pružio potpune informacije o tome kako, gde i kada se energija koristi i omogućio poboljšanje energetske efikasnosti proizvodnog procesa.

REŠENJE

U tu svrhu, proizvođač automobila odabrao je MePIS Energy kao svoj sistem upravljanja energijom, koji je inače Metronik prilagodio tako da udovolji specifičnim zahtevima automobilske industrije. U proizvodnji sistem pruža korisnicima sve relevantne informacije u vezi sa potrošnjom energije i pomaže im u upravljanju energetskim sistemima, kao i u kontroli potrošnje energije. Podaci o otpadu su takođe integrisani u MePIS Energy, što rezultira sveobuhvatnim portalom za upravljanje energijom i otpadom koji može prikazati potrošenu energiju i nastali otpad pojedinačno za svaki automobil.
Informacioni sistem MePIS Energy u brojevima:
 • Više od 800 merenja za praćenje potrošnje energije i vode,
 • sistem prati 9 različitih prenosnika energije i koristi više od 50 različitih parametara kao i 2000 kalkulacija,
 • izveštaji se konfigurišu prema zahtevima korisnika,
 • 2 višedimenzionalna OLAP sistema podataka za predformulaciju analiza po principu vađenja podataka,
 • Energetski izveštaj za svako proizvedeno vozilo.
energy management_dashboard

REZULTAT

UEfikasan energetski informacioni sistem MePIS Energy korisniku pruža veću transparentnost događanja u proizvodnji, jer omogućava pregled nad ključnim pokazateljima energetske efikasnosti proizvodnje. Sistem korisniku takođe omogućava automatsku izradu energetskih izveštaja kod izrade kojih se uzimaju u obzir specifični proračuni potrošnje energije obzirom na svako izrađeno vozilo. Sve to donosiocima odluka pomaže pri donošenju ključnih poslovnih odluka. Uz pomoć Metronikovog sistema proizvođač je dobio i međunarodni sertifikat Green Factory.

MePIS energetski sistem pruža veći nivo transparentnosti u proizvodnji. Daje pregled ključnih pokazatelja performansi u pogledu energetske efikasnosti. Sistem takođe omogućava automatsko generisanje energetskih izveštaja, koji uzimaju u obzir specifične proračune potrošnje energije za svaki proizvedeni automobil. To omogućava donosiocima odluka da usvoje ključne poslovne odluke. Uz pomoć MePIS Energy sistema, proizvođač je stekao i međunarodni sertifikat Green Factory.