Profil kompanije

Profil kompanije

METRONIK JE VODEĆA KOMPANIJA ZA AUTOMATIZACIJU, KONTROLU PROCESA I DIGITALIZACIJU U INDUSTRIJI I GRAĐEVINARSTVU.
 • Dokazano tok uspeha
  • Skoro 30 godina uspešnog poslovanja.
  • Prihod grupe preko 24 miliona EUR.
  • Naši korisnici su vodeće regionalne i međunarodne kompanije.
 • Regionalno prisustvo
  • Snažno prisustvo u Srednjoj i Istočnoj Evropi.
  • Kancelarije u tri zemlje (Slovenija, Hrvatska, Srbija), istaknuti lokalni partneri u više drugih zemalja (npr. Austrija, Nemačka, Ukrajina).
  • Više od 160 zaposlenih u Metronik Grupi (120 u grupi projektnih timova).
 • Tehnološka ekspertiza
  • Opsežan portfolio naprednih rešenja za automatizaciju, kontrolu procesa i digitalizaciju.
  • Napredna rešenja za industriju (Industrija 4.0), pametne zgrade i infrastrukturu.
  • Opsežan spektar usluga: konceptualni, osnovni i detaljan dizajn, dokumentacija o životnom ciklusu, tehničko i operativno savetovanje, razvoj softvera, nabavka opreme i rezervnih delova, puštanje u rad sistema, testiranje i korisnička podrška.

Misija

Omogućavanjem vrhunske tehnologije, inovativnih rešenja i visokokvalitetnih usluga na polju automatizacije i digitalizacije, Metronik pruža konkurentne prednosti svojim poslovnim partnerima.

Vizija

Metronik je vodeći provajder sistema automatizacije i digitalizacije u Srbiji. Metronik se oslanja na najsavremeniju tehnologiju i visok kvalitet usluga, a u svojoj oblasti rada nastoji da postane vodeća kompanija u širem regionu i EU.

Vrednosti

 • Pružanje visokog kvaliteta usluga i sistema,
 • Radeći na način koji rezultira visokim zadovoljstvom kupaca,
 • Podsticanje inovacija, razvoja i tehničke izuzetnosti,
 • Promovisanje rasta i uspešnog poslovanja kompanije,
 • Promovisanje zadovoljstva osoblja i dobrih odnosa u kompaniji.