HVAC automatizacija za industriju

Osigurati efikasan rad HVAC sistema i kontrolu nad ključnim parametrima performansi postrojenja.

Rešenja za automatizaciju i kontrolu procesa koje pruža Metronik, a koja se odnose na grejanje, hlađenje, ventilaciju i osvetljenje mogu obezbediti adekvatne uslove za proizvodnju, unapređenu sigurnost, lakše održavanje sistema i energetsku efikasnost.
Image
Image

Ključne karakteristike:

industrijska rešenja (farmaceutska, čiste sobe, prehrambena industrija ...) i zgrade (poslovne zgrade, hoteli, bolnice ...)
 • Primena industrijske opreme (SCADA iFik– GE PLC, OPTO 22 PLC) kako bi se postigla visoka funkcionalnost i pouzdanost
 • Primena namenskih građevinskih rešenja (Honeywell) za kontrolu određenih uređaja u zgradama
 • Visoka funkcionalnost
 • Sveobuhvatan pristup: nabavka periferne i kontrolne opreme, priprema projektne dokumentacije i obavljanje usluga integracije sistema
 • Korišćenje najnovijih tehnologija
 • Integrisanje svih uređaja u centralni nadzorni sistem
 • Upravljanje potrošnjom energije (MePIS Energy)
Reference: Belupo, Bosnalijek, Droga Kolinska/Atlantic Grupa, JGL, Krka, Lek/Sandoz/Novartis, Marifarm, Pliva/Teva
Image

Za korisnike u farmaciji

 • BMS/RMS sistemi visokih performansi
 • Obezbeđivanje optimalnog rada energetskih i klimatizacionih sistema
 • Obezbeđivanje optimalnih uslova u proizvodnim pogonima
 • Podrška za održavanje energetskih uređaja
 • Nadzor svih ključnih parametara u energetskim sistemima i proizvodnim prostorijama (čiste prostorije)
 • Upravljanje potrošnjom energije (MePIS Energy)
 • GMP i / ili GEP usaglašenost
 • Usklađenost sa GAMP 5 preporukama
 • Usaglašenost sa EU Aneksom 11/21 CFR, deo 11
Reference: Belupo, Bosnalijek, JGL, Krka, Lek/Sandoz/Novartis, Marifarm, Pliva/Teva