Mes

Osigurati potpunu kontrolu nad proizvodnim procesima

Rešenje MePIS MES omogućava jednostavno upravljanje kontrolom protoka materijala i aktivnostima radnika u toku procesa proizvodnje i kontrolu efikasnosti mašina i osoblja. Na ovaj način je moguće osigurati dokumentovanu kontrolu nad proizvodnim procesom, boljom upotrebom resursa i većim kvalitetom proizvoda.
Image
Image

Ključne karakteristike:

 • Proizvodni informacioni sistem MePIS MES i MePIS LS
 • Kontrola protoka materijala
 • Sledljivost materijala i aktivnosti operatera
 • Upravljanje proizvodnim magacinima
 • Upravljanje tokovima rada
 • Vođenje operatera u skladu sa radnim tokom
 • Napredni izveštaji o proizvodnji
 • Praćenje potrošnje vremena proizvodnje (operateri, oprema)
 • Alati za analizu podataka
 • Interfejs sa podacima u stvarnom vremenu iz proizvodne opreme i sistema
 • Interfejs sa drugim IT sistemima (ERP, VMS,…)
 • 100% veb aplikacija
Reference: Belupo, Danfoss, Droga Kolinska/Atlantic Grupa, JGL, Mona Naturprodukte, Proconi, TPV Group, Trimo
Image

Za korisnike u farmaciji:

 • MES rešenja MePIS LS
 • Sveobuhvatna MBR/EBR funkcionalnost
 • Rešenja za vaganje - podrška za MFC
 • Automatski workflow mehanizam
 • Elektronske serije zapisa
 • Dnevnici elektronske opreme
 • GMP usaglašenost
 • Usklađenost sa GAMP 5 preporukama
 • Usaglašenost sa EU Annex 11/21 CFR Part 11
Reference: Belupo, Bosnalijek, JGL, Krka, Lek/Sandoz/Novartis, Pliva/Teva