FREKVENTNI REGULATORI

Beogradske elektrane

Image
  • Kompanija


    Beogradske elektrane

  • Industrija


    Energija

  • Rešenja

    #

Izazov

Beogradske elektrane su odlučile da započnu modernizaciju distributivnog sistema sa posebnim fokusom na pumpne stanice. Cilj je bio zameniti stari srednjonaponski upravljački sistem sa ručnim upravljanjem, modernim rešenjem zasnovanim na frekventnim regulatorima u mreži niskog napona. Umesto upravljanja protokom tople vode kroz magistralne toplovode pomoću ventila i nepovratnih klapni potrebno je preći na upravljanje protokom tople vode pomoću promene brzine obrtanja pumpe , Upravljanje frekventnim regulatorima je bilo potrebno izvesti preko redudantne profibus mreže Metronik je izabran za generalnog izvođača koji će kreirati rešenje po zahtevima i potrebama Beogradskih Elektrana.

Rešenje

Elektromotori na srednjem naponskom nivou (6kW) su zamenjeni elektromotorima na niskom naponskom nivou (400, 690V) i frekventnim regulatorima koji upravljuju njima. U zavisnosti od snaga postojećih pumpi isporučeni su frekventni regulatori u opsegu od 37kW do 1150kW. Tim inženjera iz fabrike i saradnji sa inženjerima iz Metronik Inženjeringa su razvili aplikaciju za redudantni profibus tako da je omogućeno upravljanje frekventnim regulatorima preko i ostalom perifernom opremom u slučaju da jedna linija profibus-a otkaže. Metronik inženjering aktivno učestvuje u izradi projektnih rešenja za unapređivanje i osavremljavanje u upravljanju distribucijom toplotne energije.

Rezultat

Frekventni regulatori menjanjem broja obrtaja pumpe, u zavisnosti od trenutne potrebe količine tople vode neophodne za isporuku podstanicama i krajnjim potršačima, optimizuju potrošnju električne eneregije i utiču na smanjenje troškova poslovanja. Smanjem broja obrtaja pumpe smanjuje se i pritisak tople vode u magistralnim toplovodima što smanjuje broj havarija na toplovodnim cevima i ventilima, čime se povećava broj sati u neprekidnom snabdevanju toplotnom energijom krajnjih potrošača. Upotrebom frekventnih regulatora za upravljanje elektromotorima smanjena je potrošnja reaktivne energije, pošto je njihov faktor snage kod frekventnih regulatora 0.995. Kontrolisanjem ubrzavanja i usporavanja pumpi, koje je omogućeno upotrebom frekventnih regulatora eliminisani su hidraulički udari u sistemu koji dovode do kvarova na toplovodnim cevima čime se povećava pouzdanost i stabilnost rada toplovodne mreže.
ImageImage