Obezbeđenje integriteta podataka

Lek
(član Sandoz - Novartis grupe)

Logotipa Lek in Novartis
Lek je član Sandoz grupe, generičke divizije Novartisa, pionira na polju biološki sličnih lekova i drugog najvećeg proizvođača generičkih lekova na svetu. Lek proizvodi farmaceutske i biotehnološki aktivne materije, farmaceutske proizvode i biološke lekove.

IZAZOV

Integritet podataka, uključujući implementaciju, referentno centralno skladište podataka predstavlja osnovu za usklađenost sa dobrom proizvodnom praksom i proizvodnjom proizvoda najvišeg kvaliteta. Stoga je Lek, naročito odeljenja za proizvodnju čvrstih, sterilnih i biotehničkih proizvoda, donelo odluku da primeni MePIS PDM i PDM rešenja.


REŠENJE

MePIS CDR i MePIS PDM rešenja pružaju kompaniji Lek potvrđenu centralno skladište za kontekstualizovane podatke o proizvodnji i mogućnost njihove dubinske analize. Centralno skladište podataka predstavlja referentni izvor kontinuiranih izveštavanja podataka za svu dalju obradu. U njemu se čuvaju i alarmi i podaci o reviziji kao i svi izveštaji o proizvodnji koji su u bilo kom trenutku dostupni putem veb aplikacije. Pored prikaza osnovnih podataka, analitički deo MePIS PDM sadrži i poređenje serija, poređenje merenja sa alarmima na istom ekranu i analizu najčešćih alarma na određenoj opremi ili lokaciji u celini.

REZULTAT

Kompanija Lek je poboljšala integritet podataka i povezanu regulatornu usklađenost sa proizvodnim procesom, a istovremeno stekla bolji uvid u proizvodni proces.
kljucavnica za varovanje podatkov