Upravljajte svojim tokovima rada

Belupo

Logotip Belupo
Belupo, osnovan 1971., druga je najveća farmaceutska kompanija u Hrvatskoj. To je moderna farmaceutska kompanija, kako sa tehnološkog, marketinškog, tako i sa razvojnog aspekta, držeći korak sa razvojem i najvišim standardima farmaceutske industrije.

IZAZOV

Interna analiza kompanije Belupo pokazala je da je proizvodnja postala previše obimna da bi se njome moglo upravljati bez napredne IT podrške. Istovremeno, kompanija Belupo teži da smanji mogućnost ljudskih grešaka, ubrza dugotrajno uvođenje novih proizvoda i pojednostavi proces postizanja usaglašenosti sa propisima. Cilj je da proizvodni procesi budu fleksibilniji, bolje dokumentovani i manje skloni ljudskim greškama.

Stoga je, uzimajući u obzir identifikovane ciljeve u pogledu kvaliteta i ispunjavanja visokog standarda od strane lokalnih i međunarodnih regulatornih organa, kompanija Belupo odlučila da uloži u implementaciju Metronik MePIS LS proizvodnog IT sistema, MES sistema za farmaceutsku industriju.


REŠENJE

Osnov sistema MePIS LS predstavlja modul za upravljanje elektronskim tehnološkim postupcima (MBR). Pored tog modula u sistem može da bude uključen i modul za vršenje centralnog merenja sirovina ili modul za vršenje svih proizvodnih postupaka, kao što so mešanje, punjenje, granulacija, tabletiranje, pakovanje i sl.

Odgovorne osobe pripremaju, proveravaju i potvrđuju (elektronski potpisuju) elektronske operativne procedure i kasnije aktiviraju radne naloge na osnovu tih procedura. Tokom proizvodnje, tehničari i operateri samo aktiviraju i potvrđuju unapred definisane funkcije. MePIS LS se može integrisati sa raznom proizvodnom opremom i sistemima, omogućavajući automatski prenos i prikupljanje podataka o proizvodnji.

U Belupu, Metronik je implementirao kompletno MePIS LS rešenje. U proizvodnom pogonu se u potpunosti koriste MBR i EBR moduli za pripremu. Procesom vaganja upravlja se iz osam komora za vaganje opremljenih sa ukupno sedamnaest vaga.


REZULTAT

MePIS LS sistem je Belupu pružio napredno rešenje za podršku proizvodnji bez papira i poboljšalo poštovanje dobre proizvodne prakse (GMP). Zbog boljeg upravljanja i optimizacije proizvodnog procesa i procedura, manjih mogućnosti ljudskih grešaka (elektronske radna uputstva, operateri su pod nadzorom tokom celog procesa, sve akcije su dokumentovane), brže uvođenje novih proizvoda i usklađenost sa najsavremenijim regulatornim zahtevima Belupo se može brže prilagoditi potrebama tržišta i slediti svoju ambicioznu strategiju rasta.

slika sistema MePIS LS