OEE

Uspostaviti pregled efikasnosti proizvodnje

Koristeći osnovno OPEX (operativna izuzetnost) rešenje kompanije Metronik, možete nastaviti pratiti ključne pokazatelje performansi (OEE) na nivou proizvodnje i na taj način steknete pregled nad događajima u proizvodnji i njenom efikasnošću.
Image
Image

Ključne karakteristike:

 • IT sistem za praćenje ključnih pokazatelja performansi (OEE) na nivou postrojenja MePIS OPEX Light
 • Otkrivanje prekida rada na osnovu podataka u stvarnom vremenu iz proizvodne opreme
 • Fleksibilan sistem klasifikacije prekida rada
 • Pregled aktuelnih i istorijskih događaja na proizvodnim linijama
 • Ključni pokazatelj radne efikasnosti proizvodnje
 • Identifikacija kritičnih područja i kvantifikacija gubitaka
 • Generisanje prilagođenih izveštaja
 • Intuitivna upotreba za razne korisnike - od operatera do menadžera
 • Informisanje i alarmiranje ključnih korisnika (uključujući osoblje za održavanje)
 • Interfejs sa drugim sistemima (ERP)
 • Kombinacija automatskog i ručnog prikupljanja podataka
 • Opcionalno proširenje na ceo MePIS OPEX sistem
Reference: ETA Cerkno, Trimo