Unapređenje efikasnosti

Danfoss

Danfoss logotip
Fokus na kvalitetu, pouzdanosti i inovativnosti kompaniji Danfoss omogućava da pomogne svojim kupcima da stvore održiviji svet pružajući pametne i energetski efikasne proizvode, usluge i rešenja.

IZAZOV

Suština razumevanja produktivnosti i efikasnosti krije se u razumevanju gubitaka u toku procesa. U kompaniji Danfoss su postali svesni da nevidljive gubitke treba učiniti vidljivim, merljivim i treba ih proceniti da bi se poboljšala produktivnost proizvodnog procesa. Kompanija je donela odluku o primeni MePIS OPEX za upravljanje proizvodnom efikasnošću u proizvodnim pogonima u Sloveniji i Kini. Pored poboljšanja produktivnosti, oni su takođe želeli da uporede ključne pokazatelje performansi u pogledu efikasnosti između proizvodnih lokacija u Sloveniji i Kini.

REŠENJE

MePIS OPEX ima detekciju prekida rada zasnovanu na stvarnim merenjima na proizvodnim mašinama. Širok portfolio ključnih pokazatelja performansi u pogledu efikasnosti proizvodnje prikazan je u prilagođenim izveštajima, koji se mogu videti i na ekranima prilagođenim korisnicima koji sadrže naprednu vizualizaciju. Zbog inherentne višejezične podrške, svi korisnički interfejsi MePIS OPEX prevedeni su na kineski.

REZULTAT

Automatski prikupljajući informacije iz proizvodnih mašina, MePIS OPEX sistem je kompaniji Danfoss omogućio brzu i efikasnu identifikaciju gubitaka i prekida rada, kao i njihovo otklanjanje. U bilo kom trenutku, bez ikakvog dodatnog opterećenja rada, operateri mogu detaljno sagledati efikasnost proizvodnje i uporediti je sa lokacijom u Kini. Na osnovu stečenih ključnih pokazatelja performansi Danfoss takođe može primeniti mere poboljšanja kako bi postigao povećanje produktivnosti i ostvario trenutne uštede.