Upravljanje vašim tokovima rada

Pomoću računarskih sistema za upravljanje tokom rada, možemo voditi operatere u njihovim aktivnostima i orkestrirati automatizovane procese. Prvi rezultira smanjenim brojem ljudskih grešaka i poboljšava dokumentaciju ručnih radnji, dok drugi smanjuje količinu potrebnih manuelnih intervencija.

Linkovi za specifikaciju:
Reference: Alkaloid, Belupo, Bosnalijek, Danfoss, Droga Kolinska/Atlantic Grupa, JGL, The JP Energetika Ljubljana Electrical Plant, Krka, Lek/Sandoz/Novartis, Mona Naturprodukte, Pliva/Teva, Proconi, TPV Group, Trimo
Image