Automatizacija proizvodnih procesa

Obezbedite stabilan rad i visok kvalitet

Rešenja za automatizaciju i kontrolu procesa iz Metronika mogu pružiti veću pouzdanost i ponovljivost procesa, bolju kontrolu rada, efikasnu dijagnostiku grešaka, podršku održavanja i veći kvalitet proizvoda.
Image
Image

Ključne karakteristike:

  • Upotreba industrijske opreme (SCADA iFik - GE A&C PLC, OPTO 22 PLC, Siemens PLC, Honeywell DCS) za postizanje visoke funkcionalnosti i pouzdanosti
  • Bogata funkcionalnost
  • Sveobuhvatan pristup: isporuka periferne i upravljačke opreme, priprema dizajn dokumentacije, razvoj softvera i integracija sistema
  • Korišćenje najnovijih najsavremenijih tehnologija
  • Integracija softverskog sistema u centralni nadzorni sistem kontrole
Reference: Acroni, Actavis/Teva, Argeta, Belupo, Bosnalijek, Droga Kolinska/Atlantic Grupa, Eta Cerkno, Farmal, Fitofarm, Galafarm, Goodyear Dunlop, Hemofarm/Stada, Iskra Emeco, Jata Emona, JGL, Krka, Lek/Sandoz/Novartis, Novit Pharm, Panvita, Perutnina Breza, Perutnina Ptuj, Pharmanova, Pliva/Teva, The Velenje Coal Mine, Protek, Slovenian Railways, Tchaikapharma
Image

Za korisnike u farmaciji

  • Podrška za različite procese: API tehnologije, farmaceutske tehnologije, biofarmaceutski proizvodi, automatizacija mašina i nosača, automatizacija pripreme medija
  • GMP usaglašenost
  • Usklađenost sa GAMP 5 preporukama
  • Usaglašenost sa EU Annex 11/21 CFR Part 11
Reference: Belupo, Bosnalijek, JGL, Krka, Lek/Sandoz/Novartis, Pliva/Teva