Upotreba
moćI podataka

Telekom Slovenije

Telekom Slovenije Logo
Grupa Telekom Slovenije je među najsveobuhvatnijim pružaocima komunikacionih usluga u Jugoistočnoj Evropi. Aktivnosti Grupe uključuju fiksne i mobilne komunikacione usluge, digitalni sadržaj i usluge, multimedijalne usluge i digitalno oglašavanje, sistemske integracije i usluge računarskog oblaka, izgradnju i održavanje telekomunikacionih mreža i očuvanje prirodne i kulturne baštine u Regionalnom parku Sečovlje Saltpans.

IZAZOV

Telekom Slovenije ima više od 200 lokacija raspoređenih širom Slovenije. Da bi se osigurao nesmetan rad telekomunikacione mreže, sve lokacije moraju raditi neprekidno i zbog toga se moraju stalno nadgledati, podaci sa lokacija moraju se arhivirati i analizirati. Ako se pojavi problem, osoblje za održavanje mora odmah dobiti alarm na svojim ličnim mobilnim uređajima.

Podaci sa svake lokacije pružaju se putem telekomunikacione mreže upotrebom 191 distribuiranih OPTO 22 kontrolera PAC R1, koje karakteriše visoka pouzdanost, zaštita od prekida napajanja i moćne mogućnosti komunikacije. Osim procene ambijentalnih uslova u objektima, kontroleri PAC R 1 takođe prenose podatke o potrošnji električne energije na lokacijama dodeljenim zakupacima, nadzor rada UPS sistema i drugih uređaja kao što su klima uređaji, dizel generatori, pretvarači, lokalne baterije, kontrola pristupa, otvaranje vrata itd….

Kompletan sistem kontinuirano dobija više od 40.000 merenja i podataka sa svih udaljenih lokacija koje su dostupne telekom operaterima.

REŠENJE

Upravljački sistem zasnovan je na teritorijalno redudantnom SCADA iFiksoftware koji kontinuirano dobija podatke poput statusa napajanja energijom, statusa klimatizacije, o potrošnji energije, struje itd., sa svih lokacija u dva upravljačka centra koja se nalaze u Ljubljani i Mariboru kako bi se obezbedila veća sigurnost. U oba centra instaliran je dodatni Historian za kontinuirano prikupljanje i dugotrajno čuvanje podataka, kojima osoblje za održavanje, koje se nalazi u svim slovenačkim regionima, pristupa putem veb servera.

REZULTAT

Osoblje za održavanje Telekoma Slovenije sada praktično trenutno prima alarme o bilo kakvim oštećenjima ili greškama na bilo kojoj od 200 lokacija. Stoga na svaki alarm osoblje može odmah preduzeti mere i otkloniti greške mnogo brže nego ranije. Sistem je značajno povećao pouzdanost rada telekomunikacione mreže i pružio transparentnost u pogledu potrošnje energije od strane pojedinačnih korisnika mreže. Rešenje se zasniva na otvorenim i globalno proverenim tehnologijama (GE Digital, Opto 22) koji korisnicima pružaju visok nivo funkcionalnosti, modularni pristup sa mogućnošću kasnijih rešenja i unapređenja kao i dugoročnu sigurnost investicije.

Sistem koristi princip Interneta stvari (IoT) za povezivanje i prenos podataka sa udaljenih lokacija u centar i predstavlja sjajan primer kako da se generiše dodata vrednost za korisnike korišćenjem najnovijih tehnologija.

Vzdrzevalec ob alarmu odpravlja napako