Serijalizacija/
Praćenje i sledljivost

Implementirati sveobuhvatno rešenje za serializaciju i združivanje.

Rešenje MePIS GenCode predstavlja modularno rešenje za praćenje i sledljivost, serializaciju i združivanje, uključujući P&V mašine.
metronik-serialization-user-interface
Image

Ključne karakteristike:

  • MePIS GenCode predstavlja modularno IT rešenje za praćenje i praćenje, serializaciju i združivanje
  • Nivo 4 - Centralno skladište kodova (generisanje jedinstvenih kodova, arhiviranje kodova i analitika)
  • Nivo 3 - Plant server (interfejsiza P&V mašine, upravljanje statusom koda, distribucija koda po P&V sistemima, integritet podataka za nivoe 0 do 3)
  • Sveobuhvatno rešenje koje uključuje i svu potrebnu dokumentaciju i snabdevanje kao i pokretanje P&V sistema
  • GMP usaglašenost
  • Usklađenost sa GAMP 5 preporukama
  • Usaglašenost sa EU Annex 11/21 CFR Part 11
  • 100% veb aplikacija
Reference: Alkaloid, Belupo, Bosnalijek, Genericon Pharma, G.L. Pharma, JGL, Krka, Montavit, TAD Pharma
 Studija slučaja: Alkaloid