Upravljanje receptima

Lek
(član Sandoz - Novartis grupe)

Logotipa Lek in Novartis
Kompanija Lek je član Sandoz grupe, generičke divizije Novartisa, pionira na polju biološki sličnih lekova i drugog najvećeg proizvođača generičkih lekova na svetu. Lek proizvodi farmaceutske i biotehnološki aktivne materije, farmaceutske proizvode i biološke lekove.

IZAZOV

Upravljanje proizvodnim receptima tokom celog životnog ciklusa je presudni element integriteta podataka. Pošto je nekoliko ljudi uključeno u odobravanje recepata, sedeći na različitim lokacijama, obavezno se upravljanje receptima vrši putem veb sistema koji ne zahteva instaliranje softvera na klijent računarima.

REŠENJE

MePIS RM predstavlja univerzalno rešenje za upravljanje receptima u proizvodnji. U kompaniji Lek ono je povezano sa 60 proizvodnih mašina različitih proizvođača na tri proizvodna mesta, i to u proizvodnji čvrstih, sterilnih i biotehničkih proizvoda. Sistem brine o skladištenju i verziji recepata. Jedan recept se može preuzeti na nekoliko uređaja iste vrste. Korisnici mogu udobno preuzimati recepte u svojim kancelarijama putem grafičkog interfejsa i internet konekcije. Sistem sledi GMP preporuke i implementira se u skladu sa GAMP 5 i u skladu je sa 21 CFR deo 11.

REZULTAT

Korišćenjem MePIS RM sistema korisnik može bolje upravljati proizvodnim receptima, poboljšava se usklađenost sa propisima i integritet podataka, a istovremeno se ubrzavaju prelazi između proizvodnje različitih proizvoda.
Zdrobljene tablete